تبلیغات
اسماعیل - سوره مبارکه تکویر (جلسه نوزدهم)
آخرین اخبار سیاسی- ملی - مذهبی
تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1391
نویسنده : اسماعیل
سوره مبارکه تکویر (جلسه نوزدهم)
سوره مبارکه تکویر (جلسه نوزدهم)

انذار وحی الهی؛ آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قیامتموضوعات مرتبط: تدبر در قرآن ,
آخرین مطالب