تبلیغات
اسماعیل - سوره مبارکه عادیات (جلسه ششم)
آخرین اخبار سیاسی- ملی - مذهبی
تاریخ : جمعه 21 مهر 1391
نویسنده : اسماعیل
سوره مبارکه عادیات (جلسه ششم)
سوره مبارکه عادیات (جلسه ششم)

دور کردن انسان از بی توجهی و ناسپاسی نسبت به پروردگارموضوعات مرتبط: تدبر در قرآن ,
آخرین مطالب