تبلیغات
اسماعیل - سوره مبارکه قارعه (جلسه ششم)
آخرین اخبار سیاسی- ملی - مذهبی
تاریخ : جمعه 21 مهر 1391
نویسنده : اسماعیل
سوره مبارکه قارعه (جلسه ششم)
سوره مبارکه قارعه (جلسه ششم)

بر حذر داشتن از موازین خفیف و ترغیب به موازین ثقیلموضوعات مرتبط: تدبر در قرآن ,
آخرین مطالب